Jdi na obsah Jdi na menu

Charakteristika vzdělávacího programu


Motto :
„ Cesty nikdo nedohoní, utíkají tam a zpět,

                                zvol si jednu a jdi po ní , poznáš jak je velký svět !“ 


Náš program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Pro snadné zapamatování,hravou formou a přehlednost reprezentují tyto oblasti cesty pěti druhů. Z těchto cest – oblastí je sestaven školní vzdělávací program  „Cesty“ s několika integrovanými bloky,které dotváří pedagog dalšími podtématy ve svém třídním vzdělávacím plánu ./
Cílem je vytvořit co nejrozmanitější výlet – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – cest.

Vzdělávací činnost je zpracovaná do různědobých  podtémat :
- je založena na metodách přímých zážitků,využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte
- probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe ,naslouchat,objevovat,ale i odvahu ukázat,co všechno už samo umí,zvládne a dokáže
- nepředkládá dětem jen hotové návody,ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

Hlavní cíle předškolního vzdělávání :
- rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
- osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost
- získání osobní samostatnosti,schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

pokračování