Jdi na obsah Jdi na menu

Rozvoj osobnosti dítěte
- rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
- vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho
- posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
- vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
- stimuluje rozvoj řeči
- seznamuje děti se vším,co je důležité pro život
- zdůrazňuje význam vlastních aktivit
- je připraven pomoci dětem ,pokud to potřebují
- vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne

Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole
- usiluje o partnerské vztahy s rodiči
- odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a možnost podílet se na činnosti s dětmi
- umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení
- vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

CESTY

I. DLOUHÁ  CESTA  - DÍTĚ A JEHO SVĚT
II. KRÁTKÁ  CESTA – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
III. ŠIROKÁ  CESTA – DÍTĚ A TEN DRUHÝ
IV. ÚZKÁ  CESTA – DÍTÉ  A SPOLEČNOST
V. KLIKATÁ  CESTA – DÍTĚ A SVĚT

 

Třídní vzdělávací programy:

1.třída "Cesta za pohádkou"                                         

2.třída "Cestou necestou"

Jednotlivé integrované bloky obsahují návrhy podtémat,která jsou dále pedagogem rozpracována podle podmínek a věku dětí do jednotlivých činností. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na:

 

Integrované bloky:

Podzimní cesta

 Cesta do společnosti

Zimní cesta

Jarní cesta