Jdi na obsah Jdi na menu

Pohybově rekreační program

Záměrem rekreačního programu je formování vztahu každého dítěte k pohybu ,který je mu přirozenou potřebou a měl by se mu stát i celoživotním návykem.Pohybově rekreační program jsou spontánní i organizované aktivity,důležité prostředky ochrany a posilování zdraví i jako prevence tzv.civilizačních onemocnění.Jedná se o podněcování,usměrňování rozlišných pohybových aktivit dětí tradičními i netradičními pomůckami.Děti nesměřují pouze k výkonům,ale především k prožitku a pocitu uspokojení.

 F O R M Y

Tělocvična
- 1x týdně,seznámení s různým náčiním,cvičením na nářadí,seznámení se základy sportovní gymnastiky,míčových her

Předplavecká výchova
- Plavecký areál v Přimdě  -  celoroční návštěva bazénu /viz.plán PV/

Turistické výlety
- půldenní pěší výlet do okolí Přimdy
- branné vycházky 2x ročně
- celodenní výlet za historii / divadlo na hradě či zámku , prohlídka interiéru /

Školní olympiáda , Olympiáda Plzeňského kraje 
- běh na 20 m,skok do dálky z místa odrazem snožmo,hod tenisovým míčkem, 
  vytrvalostní chůze,štafeta

Atletické disciplíny
-    školní hřiště podzim / jaro  ( příprava na olympiádu Plzeňského kraje – 4.ročník )

Tělovýchovné soutěže
- koloběžky,jízda na kolech
- zimní období – lavoriády,jízda na klouzácích,lyžování
- branný závod s rodiči

      Při organizaci Pohybově rekračního programu budeme vycházet z RVP ,z odborných metodik a seminářů,budeme se snažit o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit

Předplavecká výchova
    Předplavecká výchova v naší škole probíhá na základě dobrovolnosti a zájmu dítěte a zájmu rodičů ,aby se jejich dítě účastnilo.Rodiče dají písemně svůj souhlas .Pro děti,které se plavání neúčastní, je v MŠ zajištěn jiný program.Rodiče mají možnost kdykoliv se plavání účastnit,nebo se přijít podívat,jak se předplavecká výchova v naší MŠ provádí.
Hodinu plavání vede vždy učitelka,která má ranní službu.Učitelka z odpolední služby dbá převážně na bezpečnost dětí,vypomáhá při organizaci výuky.

Náplň výcvikových lekcí:

- poučení o bezpečnosti,seznámení se s prostředím,hry na mělčině,podnítit zájem o další cvičení
- pokračovat v seznamování s vodou,odstraňovat strach z vody
- dostat obličej co nejčastěji do vody,pevně držet plaveckou desku,přechod do hloubky
- potopení hlavy  do vody,nácvik vodorovné polohy a splývání na mělčině
- prodlužovat dobu pod vodou,pohyb nohou s deskou,seskok do vody
- výdech do vody,skok do vody,splývání na mělčině
- procvičovat pohyby nohou s výdechy do vody,přirozené plavání a skok do vody
- přirozené plavání s nadlehčením,splývání,skoky do vody
- hry s vodou,výdechy do vody,skoky
- diferenciace dětí pro plavání prsou,zdokonalování dosažených dovedností
- diferencovat nácvik – ind.přístup,skoky do vody bez nadlehčení
- vytvářet předpoklady pro uplatnění správné techniky,prověrka dovedností

Předplavecká výchova je podrobně rozepsána na metodických listech,náplň jednotlivých hodin je pouze orientační,nejdůležitější je zájem dítěte,uč.více improvizuje dle zájmu a momentální situace,výuku vede převážně hrou,využívá rozmanité pomůcky,respektuje individuální a věkové zvláštnosti dítěte