Jdi na obsah Jdi na menu

PLÁN   SCHÚZEK   RODIČÚ


1. Seznamovací schůzka
- Roční plán MŠ /třídní programy,plány akcí,režim dne, školní řád…/
- Hospodaření školy,organizační řád školy
- Stravování dětí
- Schválení provozu školy,uzavření o ván.prázdninách
- Připravované akce na 1.pololetí /plavání,fotografování,…./

2. Vánoční besídka
- shrnutí výsledků za uplynulé období
- různé,diskuse
- přátelské posezení s kulturním programem

3. Posezení u beránka
- ukázka výchovně vzdělávací práce s dětmi
- hospodaření MŠ ,stravné
- uzavření MŠ o hlavních prázdninách
- plán akcí pro děti a rodiče /vyhodnocení soutěže,br.závod/
- organizační záležitosti v jednotlivých třídách

4. Pracovní dílny s rodiči
- rukodělné činnosti dle aktuální nabídky / lektoři jsou rodiče /
- beseda  s odborníky / dle zájmu s logopedkou, s učitelkou ZŠ, s dětskou lékařkou ,…/

 

zde