Jdi na obsah Jdi na menu

Rozdělení do tříd:

1. třída : děti 2-4 leté
Třída svým vybavením / nové stoly a židle, část nábytku / a uspořádáním vyhovuje mladším dětem. Pro hudební a taneční vyžití je ve třídě piano, hrací koutky slouží k různým činnostem a úkrytům skupinkám, ale i jednotlivcům. Děti po obědě odpočívají na svém lehátku / označení jmenovkou – značkou / v samostatné ložnici.

2. třída : děti 5-7 leté
Prostředí je přizpůsobeno pro děti starší, předškolní.Třída je světlá, prostorná s vyššími stropy, přiměřeně vybavena k různým činnostem. Částečně vybavena novým nábytkem – stoly a židle.Děti jsou vedeny k samostatnosti / samoobsluha při svačině, nalévání polévky apod./ MŠ má samostatnou jídelnu, takže děti nemusí být v jednom prostoru při jídle i při hře.


Naše mateřská škola je vedena mottem:  Mějte děti rády takové, jaké jsou. Vytvořte jim takové podmínky, aby se postupně mohly stávat samostatnějšími, sebevědomějšími, soběstačnějšími, vnímavými k okolí a to i v případě, že jsou „jiné“.
Tomuto podřizujeme už přijímání dětí – rodiče nových dětí jsou při zápisu seznamováni s MŠ, jejími podmínkami, možnostmi, obsazením  aj. Jelikož jsme malé město děti nepřichází 
do zcela neznámého prostředí, rodiče mohou jít  s dětmi se všemi učitelkami na vycházku, mohou využít  i ind. návštěv v jednotlivých třídách ještě před vlastním nástupem do školy.
Všechny děti jsou rovnocenné, žádné není žádným způsobem diskriminováno.  Jednotlivé TVP umožňují věnovat zvýšenou péči dětem, které to potřebují, mají momentální problém, přicházejí po delší nepřítomnosti apod. Řízené činnosti jsou dostatečně střídány činnostmi podle volby dětí, oddechovými činnostmi, pohybovými aktivitami. Aby děti věděly, kde jsou hranice volnosti, připravují společně pravidla chování, která dodržují.
 Děti jsou  respektovány, nemáme problémy se zařazováním nebo nerespektováním dětí. 


 

zpět