Jdi na obsah Jdi na menu

4. Jarní cesta

4. Jarní cesta

Charakteristika:
Děti se různorodými činnostmi učí vnímat jarní přírodu, její rozmanitosti a odlišnosti, vytváří si pocit sounáležitosti  s živou a neživou přírodou, pozorují domácí zvířata i exotická, všímají si drobných živočichů a hmyzu, pozorují jejich chování v různých ekosystémech. Využíváme vše, co nám okolí MŠ nabízí.

- soustředěné pozorování, zkoumání, experimentování s užíváním jednoduchých pojmů, znaků, symbolů / nebojí se chybovat, oceňování úspěchu i snahy /
- spontánní, ale i vědomé soustředění a záměrné zapamatování, postupovat dle instrukcí a pokynů, dokončovat započatou práci
- řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti / cesta pokusu a omylu, zkoušení, využití dosavadních zkušeností, fantazie, představ /
- spolupodílení na společných rozhodnutích, přijímání vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá pravidla a přizpůsobit se jim, nevhodné chování i komunikaci umět odmítnout
- zpřesňování početních představ, užívání číselných a matematických pojmů,vnímání  elementární matematické souvislosti

Očekávané výstupy :
- získat praktické zkušenosti při manipulaci s přírodním materiálem
- chápat základní číselné a matematické pojmy a souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat a porovnávat
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, pozorovat, postřehnout, všímat si
- bránit se projevům násilí, chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
- mít povědomí, že svět přírody má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný
- reprodukovat krátké texty
- prožívat radost za zvládnutého a poznaného, umět klást otázky a hledat na ně odpověď

Projekt : Velikonoční cesta
              Čarodějnice Berta


zpět