Jdi na obsah Jdi na menu

2. Cesta do společnosti

Charakteristika :
Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost s lidovými tradicemi, využít toto období ke slovním, pohybovýma hudebním hrám, využítí adventního času jako vhodné motivace k nejrůznějším činnostem a poznávání, radostné prožívání svátků.

- vnímání prostředí,ve kterém žijeme, uvědomovat si, že svým chováním se na něm podílíme, ovlivňujeme ho
- společná rozhodnutí, dodržování dohodnutých pravidel, přizpůsobení se jim
- citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc starším
- chránit osobní soukromí a bezpečí svoje i druhých
- citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším / vnímat nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost /
- komunikace bez zábran, výhoda komunikativnosti, vstřícnosti, aktivity
- povědomí o širším kulturním prostředí, pravidla společenského soužití

Očekávané výstupy :
- navazování kontaktu s dospělými, spolupráce ve skupině
- uplatňovat poznatky a zkušenosti v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi
- společné vystoupení dětí
- rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností
- vytvářet aktivní postoje ke světu, k životu
- učit se tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- rozvíjet společenský a estetický vkus

 

zpět