Jdi na obsah Jdi na menu

1.Podzimní cesta


Charakteristika :
Prostřednictvím her v přírodě, zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu a to především prožitkovým učením, smyslovým vnímáním, experimentováním. Poznávají plody podzimu, vnímají přirozené změny v přírodě.

- adaptace  v MŠ, seznámení s prostředím, vytváření kamarádských vztahů, klima třídy, pocit bezpečí
- aktivní účast na tvorbě pravidel třídy, jejich dodržování
- pozorování zkoumání, objevování souvislostí, experimentování a užívání jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad různými prostředky / řečovými, výtvarnými, hudebními, pohybovými, dramatickými, apod. /

Očekávané výstupy :
- charakteristické znaky podzimu
- správné pojmenování barev
- zvládnout slovně hodnotit své dílo i průběh vlastní práce
- nebát se využít svou fantazii, představivost a tvořivost
- vzájemně spolupracovat
- všímat si detailů
- vnímat všemi smysly
- uvědomovat si, jak se chovat v přírodě, ale i k přírodě

 

zpět